Ponuka práce
Shop roku 2017

Kategórie

  OBCHODNÉ PODMIENKY

   

  Tu si môžete stiahnúť a vytlačiť naše obchodné podmienky

   

  I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. Spoločnosť Šperky s.r.o., so sídlom Starozagorská 6, 04023 Košice, Slovenská republika, tel. číslom +421 917 847 158, IČO: 45551596, DIČ: 2023033276, IČ DPH: SK2023033276, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1 – oddiel: Sro, Vložka číslo: 25690/V, ponúka nákup šperkárskeho tovaru prostredníctvom webovej stránky SPERKY-ESHOP.SK. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, so sídlom Vrátna 3, 04001 Košice.
  2. Týmito obchodnými podmienkami sa riadi nákup a predaj tovaru medzi spoločnosťou Šperky s.r.o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu.
  3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými a dodacími podmienkami. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.
  4. Obchodné podmienky sú prístupné na webovej stránke, kde si zákazník (kupujúci) môže prečítať a stiahnuť ich aktuálnu verziu.

   

  II. PRAVIDLÁ OBJEDNÁVANIA TOVARU

  1. Predávajúci prijíma objednávky vykonané prostredníctvom webovej stránky a e-mailu nepretržite, 24 hod. denne. Obsluha Eshopu je k dispozícii telefonicky každý pracovný deň od 8:00 do 16:30 hod.. Objednávky podané mimo pracovných dní (v dňoch pracovného voľna) spracuje predávajúci v prvý pracovný deň nasledujúci po dňoch pracovného voľna, v ktorom bola objednávka zadaná.
  2. Predávajúci uzatvára zmluvu resp. zmluvy s kupujúcimi prostredníctvom objednávky kupujúceho
   1. na webovej stránke https://sperky-eshop.sk
   2. emailom na adrese podpora-sk@sperky-eshop.sk
   3. telefonicky na čísle +421 917 847 158 alebo +421 915 699 222
  3. Predmetom zmluvy je tovar uvedený v objednávke a vybraný kupujúcim z dostupnej ponuky obchodu. Kupujúci môže zadať objednávku aj bez registrácie vlastného používateľského účtu. Rozmery, farby a ostatné údaje uvedené na web stránkach predávajúceho, v katalógoch, prospektoch a iných médiách sú údajmi vychádzajúcimi z údajov výrobcov a dodávateľov. Predávajúci sa zaväzuje, že svojim odberateľom bude dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru.
  4. Podmienkou pre naplnenie platnosti záväznej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch okrem prvotného automatického potvrdenia objednávky emailom, si predávajúci pre vznik zmluvy vyhradzuje právo pre potvrdenie objednávky telefonicky a uhradenie finančnej zálohy kupujúcim. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, prišlo k výraznej zmene kurzov zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si predávajúci vyhradzuje aj v prípade, kedy výrobca prestane objednaný produkt dodávať alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.
  5. Podrobnejší popis o tom, ako má zákazník postupovať pri vytváraní objednávky, zákazník nájde v pätičke FAQ – Často kladené otázky na stránke predávajúceho.
  6. Ak kupujúci objednáva tovar prostredníctvom telefónu, oznámi predávajúcemu všetky údaje potrebné pre realizáciu objednávky. Ak bude dohodnutý predmet a podmienky kúpy, predávajúci zašle kupujúcemu rekapituláciu objednávky na e-mail kupujúceho. Táto správa predstavuje potvrdenie o uzavretí zmluvy. Náklady na komunikáciu pri objednávke telefónom nesie Kupujúci podľa tarify svojho telefónneho operátora.
  7. Fotografie, grafická prezentácia ponúkaného tovaru, firemné logá alebo logá výrobkov, slúžia výhradne na prezentáciu prevádzky obchodu. Sú chránené autorským právom a kupujúci nie je oprávnený s týmito prvkami akýmkoľvek spôsobom ďalej manipulovať.

   

  III. SPÔSOB DORUČENIA A DOBA DODANIA

  1. Dodacia lehota v prípade tovaru, ktorý je skladom je do 2 pracovných dní.
  2. Tovar je dodávaný na adresu kupujúceho prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou službou UPS. Kupujúci môže svoju objednávku prevziať osobne, prostredníctvom Zásielkovne. Predpokladaný termín doručenia tovaru je uvedený v nákupnom košíku pri voľbe spôsobu doručenia.
  3. Dodávky objednaného tovaru sú realizované podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície objednaného tovaru sa pohybuje v rozmedzí 1 - 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
  4. V prípade, že sa tovar v čase do spracovania objednávky (odoslania tovaru kupujúcemu) stane nedostupným, predávajúci vopred upozorní zákazníka e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty. V tomto prípade má zákazník možnosť objednávku stornovať, prípadne upraviť.
  5. Ak kupujúci vykoná objednávku na dobierku do 13:00 hod. v daný pracovný deň, predávajúci odošle objednaný tovar ešte daný deň. Objednávky prijaté po 13:00 (a cez víkendy) sú vybavované až nasledujúci pracovný deň.
  6. Pri platbe prostredníctvom PayPal, CardPay alebo bankovým prevodom na účet predávajúceho v TATRABANKE, predávajúci odloží odoslanie tovaru kupujúcemu až do chvíle pripísania kúpnej sumy na bankový účet predávajúceho.
  7. Tovar v hodnote nad 33€ (slovom: tridsaťtri euro) v rámci jednej objednávky, je doručovaný na náklady predávajúceho. V iných prípadoch hradí sumu za doručenie (poštovné), uvedenú v rekapitulácií objednávky, kupujúci.
  8. Predávajúci archivuje informácie o uzatvorených zmluvách po dobu 3 rokov. Kupujúci je oprávnený si tieto informácie u predávajúceho vyžiadať prostredníctvom e-mailovej správy. Predávajúci je povinný tieto informácie kupujúcemu poskytnúť v lehote do 14 dní odo dňa prijatia žiadosti.

   

  IV. CENY TOVARU A SPÔSOBY PLATBY

  1. Ceny tovaru sú uvádzané v Eurách vrátane všetkých súvisiacich daní a sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny výmenných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy v prípade zmeny cien.
  2. V cene tovaru nie je započítané poštovné.
  3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru v obchode, zavádzať nový tovar do predaja, vyhlasovať a odvolávať zľavové akcie alebo tieto akcie zmeniť, pričom takými zmenami nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce už z odoslanej objednávky či uzatvorenej zmluvy.
  4. Kupujúci má možnosť výberu medzi nasledujúcimi spôsobmi platby:
   1. úhradou v hotovosti poštovej alebo kuriérskej službe v mieste doručenia (na dobierku), pri jeho preberaní
   2. bankovým prevodom na účet predávajúceho v TATRABANKE
   3. prostredníctvom PayPal cez PayPal účet alebo platobnou kartou
   4. platobnou kartou priamo na stránke banky
  5. V prípade, že predávajúci nedostane platbu na účet v lehote stanovenej od prijatia objednávky, dochádza automaticky k jej stornovaniu. Objednávka kupujúceho sa spracuje ihneď po pripísaní kúpnej sumy za tovar na účet predávajúceho.
  6. Dokladom o predaji je faktúra. Faktúra je po odoslaní zásielky dostupná aj v elektronickej forme (súbor PDF) priamo v používateľskom účte zákazníka. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

   

  V. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazne zmenila jeho cena. V tomto prípade bude predávajúci okamžite informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho riešenia objednávky. Ku každej objednávke sa pristupuje individuálne so snahou maximálne vyjsť v ústrety kupujúcemu.
  2. Kupujúci nepodnikateľ / ktorý nemá pridelené IČO / má podľa zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §7 právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru a ďalších 14 dní na odoslanie tovaru predávajúcemu od odstúpenia od zmluvy.
  3. Právo na odstúpenie od zmluvy si môže kupujúci uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (emailom na adresu podpora-sk@sperky-eshop.sk alebo na reklamacie@sperky-eshop.sk), spolu s  číslom daňového dokladu / faktúry / a číslom bankového účtu. Na tento účel je možné použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na stiahnutie TU. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
  4. Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru v prípade že vracia tovar ktorý je bez vady. (Kupujúci znáša náklady na prepravu a riziko nebezpečenstva škody vzniknutej na tovare počas prepravy tovaru späť predávajúcemu. Kúpna cena tovaru je v prípade takéhoto odstúpenia od zmluvy vrátená kupujúcemu najneskôr do 14 dní – odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, rovnakými platobnými prostriedkami, aké použil spotrebiteľ pri pôvodnej transakcii na uvedené číslo bankového účtu kupujúceho (§ 9 ods. 2 zák. 102/2014).
  5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy a vrátenia tovaru ku ktorému sa viazal darček zadarmo, je povinnosťou kupujúceho vrátiť tovar aj s darčekom, ktorý k danému tovaru obdržal. V prípade, že si kupujúci darček ponechá, predávajúci mu vyfakturuje sumu za darček podľa platného cenníka uvedeného na stránke eshopu. Hodnota darčeka bude odrátaná od hodnoty vrátenej kúpnej ceny.
  6. Vrátený tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam:
   1. Tovar musí byť zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu
   2. Tovar nesmie byť použitý - nie je na ňom vidieť známky používania a nosenia
   3. Tovar musí byť kompletný!
   4. Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o nákupe
   5. Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nedôjde k jeho prevzatiu.
   6. V prípade osobného doručenia tovaru je potrebné dohodnúť si termín doručenia.
   7. Pri zasielaní tovaru predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy - je povinnosťou zákazníka tovar zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu.
  7. Záväzky obchodníka v prípade odstúpenia od zmluvy
   1. Obchodník vráti spotrebiteľovi všetky uhradené platby, vrátane nákladov na doručenie, bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Obchodník vráti platby a náklady rovnakými platobnými prostriedkami, aké použil spotrebiteľ pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa so spotrebiteľom výslovne nedohodli na inom spôsobe, a za predpokladu, že spotrebiteľ nebude v súvislosti s týmto vrátením znášať žiadne poplatky.
   2. Obchodník nie je povinný uhradiť dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil spôsob dodania iný, ako je najlacnejší typ štandardného dodania ponúkaného obchodníkom.
   3. Pokiaľ obchodník v prípade kúpnych zmlúv nenavrhol, že si tovar vyzdvihne sám, môže počkať s vrátením platby dovtedy, kým nedostane tovar späť alebo kým spotrebiteľ nepreukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.
  8. Záväzky spotrebiteľa v prípade odstúpenia od zmluvy
   1. Pokiaľ obchodník nenavrhol, že si tovar vyzdvihne sám, spotrebiteľ zašle tovar späť alebo ho odovzdá obchodníkovi alebo osobe, ktorú obchodník poveril prevzatím tovaru, bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď oznámil obchodníkovi svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Lehota je dodržaná, ak spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
   2. Spotrebiteľ znáša iba priame náklady na vrátenie tovaru s výnimkou prípadov, keď obchodník súhlasil, že ich bude znášať sám alebo keď si obchodník nesplnil povinnosť informovať spotrebiteľa, že tieto náklady znáša spotrebiteľ. 
   3. Ak bol tovar v prípade zmlúv uzavretých mimo prevádzkových priestorov dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy, obchodník vyzdvihne tovar na svoje vlastné náklady, ak ho z dôvodu jeho charakteru nemožno štandardne vrátiť poštou.
   4. Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie charakteru, vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ v žiadnom prípade nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak obchodník neposkytol informáciu o práve na odstúpenie od zmluvy.

   

  VI. REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

  1. Na tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov v zmysle platných právnych predpisov (§ 620 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.) V prípade, že záruka poskytovaná výrobcom je dlhšia ako zákonná záruka platí dlhšia záručná doba.
  2. Posudzovanie vád tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike. Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú. To isté sa týka aj súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má kupujúci právo rozhodnúť sa či uplatní právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opakovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.
  3. Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené nesprávnym a nešetrným používaním výrobku, prípadne pri prirodzenom opotrebovaní výrobku.
  4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
  5. V prípade, že reklamácia nebude vybavená kladne, tovar bude odoslaný späť kupujúcemu spoločne s odôvodnením prečo bola reklamácia zamietnutá.
  6. Kupujúci je povinný doručený tovar prezrieť a skontrolovať dodané množstvo tovaru, sortiment, prípadne zjavné chyby tovaru. Prípadnú nekompletnosť dodávky alebo zámenu sortimentu, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu ihneď po prebratí. Inak je dodávka považovaná za kompletnú a bez chýb. Pri zjavnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný urobiť písomný záznam o povahe škody s prepravcom, resp. poškodený tovar neprevziať. Písomný záznam o povahe škody je nevyhnutnou podmienkou prípadného reklamačného konania.
  7. O reklamácii je možné predávajúceho informovať prostredníctvom e-mailu na adrese: reklamacie@sperky-eshop.sk, telefonicky na a číslach +421 917 847 158 alebo +421 915 699 222 alebo poštou bez dobierky na adresu:

  ŠPERKY s.r.o.
  Dénešova 8 , OC Jednota
  04023 KOŠICE
  Slovenská republika

  1. Viac informácií ako reklamovať poškodený tovar nájdete TU
  2. V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov platného od 1.2.2016 spotrebiteľ má právo obrátiť sa na systém alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS). Bližšie informácie o ARS nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ako aj zoznam subjektov riešenia ARS http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

   

  VII. VÝMENA TOVARU

  1. Kupujúci má právo na výmenu tovaru za tovar iného druhu, farby alebo veľkosti v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru
  2. Kupujúci má právo na výmenu tovaru zo zlata do 30 dní od prevzatia tovaru (ponúkame viac dní než je zákonom ustanovených 14 kalendárnych dní)
  3. Vrátený tovar na výmenu musí spĺňať podmienky podľa nášho OP V. odsek 5. bod a-g
  4. O výmene tovaru je možné predávajúceho informovať podľa nášho OP VI. odsek 7.bod.
  5. Pri výmene tovaru kupujúci je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru. (Kupujúci znáša náklady na prepravu a riziko nebezpečenstva škody vzniknutej na tovare počas prepravy tovaru späť predávajúcemu.)
  6. Ak dôjde k výmenu tovaru, začína plynúť nová záručná doba

   

  VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Kupujúci je povinný uvádzať pri nákupe tovaru a registrácií používateľského účtu iba pravdivé, aktuálne a presné údaje. Registrovaný zákazník je povinný o zmene týchto údajov bezodkladne informovať predávajúceho.
  2. Osobné údaje kupujúcich uvedené počas registrácie používateľského účtu do obchodu sú chránené zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov a spracovávané predávajúcim výhradne pre realizáciu objednávok a pre marketingové účely.
  3. Pre poskytnutie služieb eshopu, potrebuje predávajúci poznať určité osobné údaje kupujúceho. Predávajúci rešpektuje súkromie kupujúceho, preto sa snaží množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnevyhnutnejšie. Všetky údaje sú chránené pred zneužitím. Práca predávajúceho s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám a Zákonu o ochrane osobných údajov.
  4. Všetky údaje o nákupoch, reklamáciách a ďalších činnostiach kupujúceho v eshope predávajúceho, majú dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi. Akékoľvek údaje, ktoré predávajúci získa, chráni pred zneužitím, neposkytuje ich žiadnej tretej osobe okrem spoločností zaisťujúcich špedičné služby a platobný styk, ktoré obdržia iba nevyhnutné minimum informácií potrebných pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky. Všetky údaje slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu služieb predávajúceho.
  5. Pri vytvorení používateľského účtu kupujúci vyjadruje súhlas s tým, že jeho meno a e-mail bude predávajúci využívať k zasielaniu informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. V každom takto zaslanom e-maile môže kupujúci nájsť návod, ako jednoducho zakázať predávajúcemu zasielanie týchto reklamných e-mailov a newsletterov.
  6. Kupujúci má právo kedykoľvek písomne zaslať predávajúcemu: zmeny alebo doplnenie osobných údajov a takisto aj žiadosť o likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predávajúcemu poskytnuté.
  7. Kupujúci používaním internetového obchodu predávajúceho súhlasí s vyššie uvedenými pravidlami a so zhromažďovaním a používaním osobných údajov.

   

  IX. Vernostné body

  1. Na webovej stránke predávajúceho má zákazník stále možnosť vidieť, koľko bodov môže získať nákupom daného výrobku a akú hodnotu má jeho zľavový kupón. Aby si zákazník vedel uplatniť zľavové kupóny z vytvorených objednávok, musí byť zaregistrovaný na webovej stránke predávajúceho.
  2. Pri objednávke viacerých produktov sa zákazníkovi všetky body spočítajú. Nazbierané body si na zľavový kupón môže zákazník zmeniť priamo vo svojom konte, kliknutím na kolónku „vernostné body“. Tu je možné potvrdiť zmenu bodov na zľavový kupón.
  3. Systém automaticky vygeneruje kód, ktorý musí zákazník zadať pri svojej ďalšej objednávke.
   Podľa počtu bodov bude zákazníkovi odrátaná adekvátna čiastka z celkovej sumy objednávky.
   Kupóny je možné si uplatniť po 14 dňoch od prevzatia poslednej zásielky.
  4. V prípade, že od poslednej objednávky ubehlo viac než 14 dní a zákazník si chce kupón uplatniť ihneď, predávajúci tento kód pridá priamo k objednávke na základe žiadosti od zákazníka.
  5. Zľavy nie je možné kombinovať a nie je ich možné zamieňať za finančnú hodnotu.

   

  X. Záverečné ustanovenia

  1. Zmluva o kúpe tovaru sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.
  2. Zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku.
  3. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny obchodných podmienok. Tieto zmeny sa nevzťahujú na objednávky dokončené pred účinnosťou príslušných zmien. Zmeny obchodných podmienok sú účinné ich zverejnením na webovej stránke.

   

  Aktualizované 19.12.2017
  Šperky s.r.o.


  ÚvodÚvod

  • Zásielkovňa
  • banner
  X
  Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookies.
  Súhlasím
  Viac informácií