Kategórie

Predlžená záruka

Definícia služby: Služba predĺžená záruka poskytuje predĺženie záruky o jeden, dva alebo tri roky. Po zakúpení tejto služby bude mať produkt záruku v závislosti od zvoleného obdobia:

PRI NÁKUPE NA SÚKROMNÚ OSOBU

 • O +1 rok: 3 roky (36 mesiacov)
 • O +2 roky: 4 roky (48 mesiacov)
 • O +3 roky: 5 rokov (60 mesiacov)

PRI NÁKUPE PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV

 • O +1 rok: 2 roky (24 mesiacov)
 • O +2 roky: 3 roky (36 mesiacov)
 • O +3 roky: 4 rokov (48 mesiacov)

Výhody služby

V prípade pozáručnej reklamácie vám produkt opravíme, vymeníme za nový, alebo vystavíme poukaz na ďalší nákup v plnej výške obstarávacej ceny produktu.


Rozsah krytia

KRYJE výrobné chyby, ktoré sa na produkte prejavia po skončení zákonnej záruky. Služba tak fakticky predlžuje štandardnú zákonnú záruku produktu o ďalšie 1 až 3 roky, podľa varianty zakúpenej služby.

NEKRYJE mechanické poškodenie, krádež, chyby spôsobené nesprávnym používaním produktu.

 

Platnosť služby: Služba sa aktivuje jej zaplatením. 

Využitie služby: Zákazník je povinný zaslať produkt na vlastné náklady. To znamená, že zákazník hradí všetky náklady spojené s dopravou produktu. Adresa pre vrátenie tovaru je uvedená v obchodných podmienkach odsek VI "REKLAMÁCIA A ZÁRUKA".

Cena služby: Cena služby predĺžená záruka je stanovená individuálne.

Odstúpenie od služby: Odstúpiť je možné bez udania dôvodu do 14 dní od zakúpenia služby.

Služba zaniká:

 • Uplynutím dohodnutej doby poskytovania služby
 • Odcudzením produktu
 • Poskytnutím plnenia poukazu
 • Platným odstúpením od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote
 • Výmenou za nový produkt

 

Tieto podmienky sú platné od 02.07.2024


homeÚvod

local_mall
cancel
cancel